Voor 'Jij bent', de campagnetak van Jeugdformaat (een organisatie die bemiddelt in pleegzorg) maakte ik foto's van pleegkinderen op een plek waar ze zelf heel graag zijn. Ik vroeg hun ook waarom ze daar zo graag komen. Dat leidde tot een fotoserie die Jeugdformaat heeft gepubliceerd en gedeeld in diverse media. Doel: meer aandacht voor pleegzorg en hopelijk daardoor ook weer meer hulp (pleegouders, maatjes, logeerplekken) voor kwetsbare kinderen. De complete serie met het verhaal is te bekijken op www.jijbent.org/fotoserie